Zoran Ugrina: MongoDB – usporedba u odnosu na relacijske baze podataka

Opis teme

NoSQL pokret svakim danom dobija sve veću popularnost, pa tako i MongoDB. Saznajte koje velike tvrtke koriste MongoDB, te kako ga vi možete početi koristiti. Prikazati će se sama instalacija, prednosti te nedostaci MongoDB-a, te razlika u samom dizajnu MongoDB baze naspram klasičnog dizajniranja u relacijskim bazama podataka (MySQL). Saznajte koja je razlika u pisanju query-a između SQL-a i MongoDB-a, te kakva su iskustva sa migracijom relacijske baze u MongoDB. Prikazati će se rezultati banchmarka MySQL baze i MongoDB baze.

O predavaču

Zoran Ugrina se više od 5 godina bavi developmentom, tijekom kojih je kao freelancer radio na različitim projektima. Trenutno je developer u Blagonic Brothers-u. Radi dnevno sa PHP-om i JavaScriptom (jQuery), te sa WordPress-om koji je njegova specijalnost. Njegova strast je eksperimentiranje sa novim tehnologijama, što je uzrokovalo da poznaje širok spektar tehnologija.

Sponzori