Goran Peretin: Razvoj distribuiranih web sustava

Opis teme

Pregled dojmova i iskustva s projekta koji je uključivao razvoj distribuiranog sustava za obradu i pohranu visokokvalitetnih video datoteka. Na projektu su korištene platforme Amazon EC2 i S3, Heroku, Zencoder, Vimeo, RedisToGo i Dropbox te je dan kratak pregled prednosti i mana svake od njih sa stajališta pouzdanosti, dokumentacije i cijene.

O predavaču

Goran Peretin ima 26 godina, dolazi iz Zagreba i bavi se razvojem web aplikacija, većinom koristeći Python programski jezik. Voli TDD, objektno orijentirano programiranje i git, a mrzi Django. Nakon 2 i pol godine u banci odlučio je promjeniti okolinu pa sad radi u firmi Dobar Kod.

Sponzori