Aljoša Mohorović: Kako pretjerati s jednostavnom idejom?

Opis teme

Prezentacija prolazi proces izrade jednostavnog servisa u kojem se koristeći moderne tehnologije/platforme kreira servis te prikazaju pozitivne (i negativne) strane tih tehnologija/platformi. Prezentacija se bazira na Python rješenjima, ali je focus prvenstveno na procesu i mogućnostima koje nude aktualne platforme – prvenstveno Heroku i njegov ekosistem.

O predavaču:
Aljoša Mohorović je developer sa više od 10 godina iskustva u web produkciji. Nakon raznih avantura sa različitim jezicima/platformama focusirao se na Python i vezani ekosistem te praktičnu primjenu u firmi Studio Revolucija.

Sponzori